حبه حرفهای روزانه
مینویسم که یادم نرود
فلکس...


نصف شب است
گویی دیوانه میشوم
تا بحال شده مطمین باشید یک اشکال جلو رویتان است اما هر چه نگاه میکنید پیدایش نکنید؟
تلویزیون هم از نیمه شب گذشته تبلیغ زن میکند
من ام
و خواهر و مادر در و دیوار
و یک کامپیوتر نیمه مستپینوشت:
ادوبی اخیرا نرم افزار جالبی بیرون داده به نام فلکس
نمیدانم یادتان هست یا نه
که قرار بود من یک برنامه کنترل پروژه بنویسم و
من هم خیلی شیک از روی اینترنت دزدیدم
و استادم هم فروختش به ملت
بعد اونها اومدن و از ما خواستن که برنامه رو تغییر بدیم
و گند قضیه در اومد
حالا من دارم برنامه رو دوباره با فلکس مینوسیم
و سر و ته قضیه داره پنالتی میزنه بد
برنامه ای که همه نوشته اند و درست کار میکنه روی کامپیوتر من اصلا کار نمیکنه
دارم دیوانه میشم
این تلویزیون هم که هی تبلیغ زن خراب میکنه (به قول اون رفیقم نمیکنن یکم دختر نجیب تبلیغ کنن)
این پروین احمدی نژاد هم مرد از بس ما بهش چیز گفتیم
توی یخچال هم دیگه نوشابه نداریم
این فلکس هم کار نمیکند


پینوشت دوم:
کسی تا به حال فلکس را با وب سرویس دات نت استفاده کرده تا به ما یک کمکی بکند؟
اینم کل کاری که من در عرض دو هفته خر غلط زدن در فلکس انجام داده ام