حبه حرفهای روزانه
مینویسم که یادم نرود
تا حالا شده؟
تا حالا شده آرزو کنید
که سرتون رو که میذارید زمین
یا چشمتون رو که میبندین
دیگه بلند نشینپینوشت:
منظورم خود کشی نیست
منظورم یه حسه
وقتی که دلتون میخواد زندگی همینجا تموم بشه
گاهی اوقات اینقدر خوبه که دلتون میخواد اگر لحظه ای لحظه آخر زندگیتونه همین الان باشه
گاهی اینقدر بد که با خودتو بگین دیگه تحمل ندارم
فکر نکنم کسی بدونه من چی میگم
ولی به هر صورت
من گاهی اینطور میشم

من گاهی که فکر میکنم که دلم میخواد دیگه بعد از این لحظه ای نباشه
به خودم میگم خیلی روزا از این بدتر بوده
و خیلی روزها هم خواهد اومد که بهتر از اینه
پس هر باری که چشمهاتون رو میبندید
بدونید زندگی هنوز اینقدر چیز قشنگ داره که آدم به خاطرش بخواد زندگی کنه
اینهمه امید
حیفه که تموم بشه
به خاطر هر چیزی که زندگی میکنیم
اینقدر ارزش داره که فردا صبح چشممون رو باز کنیم
و دوباره دنیا رو ببینیم

Labels: