حبه حرفهای روزانه
مینویسم که یادم نرود
ویدیو و منزل
خوب یک عدد از ویدیو ها آماده شده، این رقص بچه های سیاهه توی مترو نزدیک هارلم

من از همینجا به تمام استودیوهای فیلمسازی آمادگی خودم رو برای همکاری اعلام میکنم (فیلمبرداری از مجالس هم پذیرفته میشود)

(برخی توضیحات رو پاک کردم یادم اومد بابامم اینجا رو میخونه و حال و حوصله نصیحت و قصه زال و رودابه ندارم فعلا)
Labels: