حبه حرفهای روزانه
مینویسم که یادم نرود
ایده داغ داغ

برای اونایی که یه ایده دارن که نمیدونن چیکارش کنن
برای اونایی که آرزو دارن یه شرکتی یه روز بفهمه ایده شون چقدر مهمه و اون رو به کار بگیره
برای اونایی که آرزوشون اینه که بتونن یه شرکت کوچیک بزنن یه روز و دنیا رو تکون بدن
و برای اونایی که آمریکایی نیستن تا بتونن ایده هاشون رو محقق کنن!!!


پینوشت:
این پسره یه سایت زده به این نام که "آیا این گوگل الدنگ اصلا صدای من رو میشنوه!!!"
و داره توش ویدوی میزاره
از ایده ای که داره
به این امید که یه نفر توی گوگل ایده اش رو بشنوه با دیدن این سایت
حتی نوشته که امروز ساعت 2 با یکی داخل گوگل قرار داره که ایده اش رو ارائه کنه
یعنی جریان از این قراره که پاشده از آیداهو رفته کالیفرنیا اینقدر پشت در گوگل نشسته تا یه نفر اومده گفته که چه مرگته

این سایت رو دنبال کنید شاید ایده های خودتون رو توش ببینید و آرزوهای مرده تون باز زنده بشن

عکس زیر هم عکس پسر عمه ماست که در نروژ بازیگر شده، تو همه ماها این یکی یه دوزار در آورد!


Labels: