حبه حرفهای روزانه
مینویسم که یادم نرود
فیلم 300
من پیشنهاد میکنم که حالا که این آمریکایی ها اومدن و بر اساس کتاب هرودوت که به نظر ماها پر از چاخان و مزخرف غیر حقیقی هست فیلم بر ضد ایران ساختن
ما هم بر اساس یکی از کتابهای ذبیح الله منصوری یه فیلم بسازیم و جوابشونو بدیم
فکر کنم از نظر حجم خالی بندی بی حساب بشیم اینطوری300 the movie

Labels: