حبه حرفهای روزانه
مینویسم که یادم نرود
داستان سوال امام علی (ع) و مالیات و سایر قضایا"میدانید مردم!،
ما همه خدا ناباوریم،
شما به من بگویید چرا آن بینهایت خداهایی، مثل خدایان یونانی، را که میشد پرستید
را نمیپرستید تا من به شما بگویم که چرا تنها یک خدا جلوتر رفته ام"
- استفن رابرتز

پینوشت:


از آنجا که فک و فامیل ما امر کرده اند که "چرا خبری ازت نیست" ما گفتیم بیاییم و یکم بنویسیم، باشد که از ارث محروم نگردیم


1- من یه روش روی اینترنت پیدا کردم برا کلاه گذاشتن سر اداره مالیات اینجا، والا الان یه بحثی که توی آمریکا هست اینه که مردم دارن برای راه های "قانونی!!!" فرار از مالیات حق اختراع میگیرن. و دولت شاکیه از قضیه ولی همه راهها قانوینیه و کسی نیمتونه جلوشو بگیره، والا از خدا که پنهان نیست از شما چه پنهان ما یکی از اینها را روی اینترنت پیدا کردیم و مو به مو اجرا کردیم و مالیاتمان از نزدیک به دو هزار دلار شد تنها پنج دلار، و از آنجا که مالیات را در طی سال پرداخته بودیم، برایمان نزدیک هزار و نهصد دلار چک فرستادند و ما زدیم به زخم زندگی. میخواستم روشش را برایتان اینجا بنویسم بعد گفتم اگر مشکلی پیش بیاید برای مالیاتتان من آن دنیا نمیتونم جواب خدا رو بدم و ما کارنامه اعمالمان همینطوری چرکین هست به اندازه کافی. ولی اگر سرچ کنید در گوگل احتمالا هزاران راه پیدا میکنید

2- آقا ما یک غلطی کردیم از روی اینترنت این کتاب "فریب خداوند" God Delusion را خریدیم، با این فرض که شبیه کتاب ترمودینامیک است و میفهمیم و شبها در رختخواب زمانی را به مطالعه اختصاص میدهیم و حالی میکنیم. نگو کتاب داستانی فلسفی است یعنی جدا از اینکه انگلیسی اش آدم را به عر عر میاندازد باید در عین حال فکر هم بکنی که این دومی سخت ملال آور است از زور خواب

3- صحبت از کتاب کردیم، باید از نویسنده اش هم یادی کنیم، ریچارد داوکینز استاد دانشگاه اکسفورد است در باب بیولوژی تکاملی، در حقیقت اگر رهبر معنوی ما اریک کارتمن نبود من بیشک این مرد را مرشد خودم قرار دادم ولی چه میشود کرد که کارتمن عمیقتر و کار درست تر است در فلسفه، اگر خاطرتان باشد یک بحثی از امام علی (ع) در کتابهای دینی ما بود که امام علی (ع) به فردی میگوید که اگر ما اشتباه کرده باشیم و خدایی نباشد ضرری نکرده ایم اما اگر شما اشتباه کرده باشید و خدایی باشد در قعر جهنم خواهید سوخت
در حقیقت این سوالی است که یک دختر خنگول آمریکایی هم در آمریکا از دکتر داوکینز میپرسد،
میپرسد که اگر خدایی باشد چه؟
و داکینز چنین جواب میدهد (ویدیو)
احتمالا دوستانی که در ایرانند نمیتوانند ویدیو را ببینند خلاصه اش این است که هر کسی میتواند اشتباه کند همانطور که ما درباره خدایان پیش از این اشتباه میکرده ایم درباره زئوس و خدایان افریقایی و بتها، من خیلی جواب داوکینز را پسندیدم اما جوابی که بیش از آن لذتبخش است جواب این پسره گی هست (ویدیو)، که هر چند خیلی اوا ولی خیلی قشنگ توضیح میده و من خوشم آمد از اطلاعاتش

4- دوستانم یکی یکی دارند برای دکترا میروند، این هفته بهروز همان رفیق نیمه منگولم که یک بچه هم دارد، دارد برای دکترا میرود جایی دیگر و من مانده ام و نمیخواهم دکترا بگیرم، همخوانه ام (که از او الدنگ تر در عالم نیست) نیویورک کار پیدا کرده، و من مانده ام، گاهی میترسم نکند دارم اشتباه میکنم!

5- نذر کرده ام اگر امسال درست برنامه ها پیش برود آلمانی یاد بگیرم (همه میدانند که من با آن فرانسوی های گشاد پرمدعا مشکل دارم، اگر فرانسه مهد عشق و تنبل بازی باشد بیشک آلمان را باید مهد فلسفه و دانش شمرد)

تمام

Labels: