حبه حرفهای روزانه
مینویسم که یادم نرود
از پروژه چه خبر

ممنون از اینکه همیشه سوال میکنید از پروژه. والا من دیدم این شرکت کمی حساس شده گفتم کمی بذارم به حال خودشون باشن تا شاید یک فرصت دیگری پیش بیاد و بشه مطرح کرد اما هنوز ناامید نشده ام

اگر دوست دارید برای شرکتهای خارجی کار کنید میتوانید از این وبسایت استفاده کنید که شرکتهای مختلفی (از جمله همین شرکت مورد نظر ما) پروژه های کوچکشان را ثبت میکنند تا در کشورهای دیگر انجام شود. از تایپ و تصحیح متن تا برنامه نویسی بازی

Labels: