حبه حرفهای روزانه
مینویسم که یادم نرود
کریسمس

حلول یوم الله کریسمس را به تمام دوستان و آشنایان و بخصوص آنها که مثل حقیر بیصبرانه دنبال باز پس گرفتن مالیاتشان از دولت هستند را تبریک میگویم

دوست دارم در این لحظه چیزی بگویم که دل تمام عزیزانی که در این مملکت بی صاحب زندگی میکنند را شاد کنم: Tax Return

:)

توضیحات:
اینجا اگر درآمدت از خط فقط پایینتر باشد آخر سال مالیاتی که داده ای را پس میدهند که نمیری. با تقریب خیلی خوبی تمام ایرانی ها اینجا خودشان را زیر خط فقط نشان میدهند به دولت حتی اگر بنز سوار شوند!